Update 02 feb 2023

Waarom heb ik een draaiboek verzoek betrokkenen nodig?

Een draaiboek voor verzoeken van betrokkenen helpt om ervoor te zorgen dat je op een consistente en efficiënte manier omgaat met verzoeken van individuen wiens persoonsgegevens door jouw organisatie worden verwerkt.
Alle personen wiens persoonsgegevens je verwerkt, zoals klanten of werknemers, kunnen een beroep doen op allerlei rechten waar jij dan uitvoering aan moet geven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om: 

 • Een verzoek om toegang tot hun gegevens; 
 • Het corrigeren van hun gegevens;  
 • Het verwijderen van hun gegevens (het recht om vergeten te worden); 
 • Een eerder gegeven toestemming in te trekken. 

Een draaiboek zorgt ervoor dat je bij ieder verzoek de juiste stappen onderneemt bij het beoordelen en afhandelen hiervan. Dan handel je niet alleen juridisch correct, maar ook snel. Dat is professioneel en schept vertrouwen bij je klanten en medewerkers. 

 1. Waarom heb ik een privacybeleid nodig?
 2. Waarom heb ik een verwerkingsregister nodig?
 3. Waarom heb ik een datalek-register nodig?
 4. Waarom heb ik draaiboek datalekken nodig?
 5. Waarom heb ik een draaiboek verzoek betrokkenen nodig?
 6. Waar moet ik aan denken bij organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de AVG?
 7. Waarom heb ik een privacy verklaring nodig?
 8. Waarom heb ik een privacy manager nodig?
 9. Wanneer heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?
 10. Wat houdt de Quick Scan Verwerkersovereenkomst in?

Lisanne Jansen