Gepubliceerd op 02 feb 2023

Waarom heb ik een datalekregister nodig?

Een datalekregister is een overzicht van inbreuken op persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden binnen een organisatie. In sommige gevallen is een organisatie verplicht om een inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook bij de personen die door het lek zijn getroffen.  

Het doel van het datalekregister is om een helder en beknopt overzicht te geven van de datalekken die zich binnen een organisatie hebben voorgedaan. Het moet informatie bevatten over: 

 • De aard van het lek in verband met persoonsgegevens, inclusief de categorieën en het aantal betrokkenen en de betrokken persoonsgegevens; 
 • De waarschijnlijke gevolgen van het lek in verband met persoonsgegevens; 
 • De maatregelen die de organisatie heeft genomen of heeft voorgesteld om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, inclusief eventuele maatregelen om de mogelijke nadelige gevolgen te beperken. 

Het bijhouden van een datalekregister helpt organisaties om naleving van de AVG aan te tonen en effectief te reageren op datalekken.  

 1. Waarom heb ik een privacybeleid nodig?
 2. Waarom heb ik een verwerkingsregister nodig?
 3. Waarom heb ik een datalek-register nodig?
 4. Waarom heb ik draaiboek datalekken nodig?
 5. Waarom heb ik een draaiboek verzoek betrokkenen nodig?
 6. Waar moet ik aan denken bij organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de AVG?
 7. Waarom heb ik een privacy verklaring nodig?
 8. Waarom heb ik een privacy manager nodig?
 9. Wanneer heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?
 10. Wat houdt de Quick Scan Verwerkersovereenkomst in?

Jeannot Coomans