Update 02 feb 2023

Waarom heb ik draaiboek datalekken nodig?

Een draaiboek voor datalekken zorgt ervoor dat je een plan hebt hoe om te gaan met een datalek als het voorkomt. Je beoordeelt of er sprake is van een datalek, wat je moet doen om het te beperken, hoe ernstig het is en aan wie je het lek je moet melden. Wat je moet doen kan voor ieder datalek anders zijn. 

 • Het helpt om jouw mensen alert te laten zijn op datalekken en om deze als zodanig te herkennen en intern te melden; 
 • Als je meteen weet wat te doen, kun je de juiste maatregelen nemen om het datalek te beperken en voorkomen dat het zich verder verspreidt; 
 • Het zorgt ervoor dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten voor het eventueel melden van het lek endat voorkomt hoge boetes; 
 • Het kan ook helpen om de reputatieschade te beperken en daarmee het vertrouwen van klanten te behouden; 

 

 1. Waarom heb ik een privacybeleid nodig?
 2. Waarom heb ik een verwerkingsregister nodig?
 3. Waarom heb ik een datalek-register nodig?
 4. Waarom heb ik draaiboek datalekken nodig?
 5. Waarom heb ik een draaiboek verzoek betrokkenen nodig?
 6. Waar moet ik aan denken bij organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de AVG?
 7. Waarom heb ik een privacy verklaring nodig?
 8. Waarom heb ik een privacy manager nodig?
 9. Wanneer heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?
 10. Wat houdt de Quick Scan Verwerkersovereenkomst in?

Lisanne Jansen