Update 02 feb 2023

Waarom heb ik een verwerkingsregister nodig?

Een verwerkingsregister is een overzicht van de verwerkingen van persoonsgegevens die een organisatie uitvoert. Het bijhouden hiervan is een meestal een wettelijke verplichting onder de AVG. Het doel van het verwerkingsregister is om een duidelijk en beknopt overzicht te geven van de verwerkingsactiviteiten van de organisatie. Het moet informatie bevatten over: 

 • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; 
 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; 
 • De categorieën van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt; 
 • De categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt; 
 • De beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens; 
 • Elke doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. 

Het bijhouden van een verwerkingsregister helpt organisaties transparant te zijn over hun verwerkingsactiviteiten en naleving van de AVG aan te tonen.  

 1. Waarom heb ik een privacybeleid nodig?
 2. Waarom heb ik een verwerkingsregister nodig?
 3. Waarom heb ik een datalek-register nodig?
 4. Waarom heb ik draaiboek datalekken nodig?
 5. Waarom heb ik een draaiboek verzoek betrokkenen nodig?
 6. Waar moet ik aan denken bij organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de AVG?
 7. Waarom heb ik een privacy verklaring nodig?
 8. Waarom heb ik een privacy manager nodig?
 9. Wanneer heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?
 10. Wat houdt de Quick Scan Verwerkersovereenkomst in?

Jeannot Coomans