Vervolgstappen – Ongewenst gedrag op de werkvloer

Last but not least: de vervolgstappen. Denk hier goed over na en raadpleeg tijdig een arbeidsrechtspecialist voor het volgen van deze stap. De consequenties kunnen groot zijn.

Iedere situatie wordt beoordeeld aan de hand van feiten en omstandigheden, zoals: de duur van het dienstverband, of er al eerder waarschuwingen zijn gegeven, de functie van de werknemer, etc. Er zijn verschillende mogelijkheden om in te zetten, denk bijvoorbeeld aan: