Waarom heb ik een privacyverklaring nodig?

Een privacyverklaring is een document waarin wordt uitgelegd hoe een organisatie de persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, websitebezoekers en dergelijke verzamelt, gebruikt en beschermt. Een privacyverklaring wordt doorgaans beschikbaar gesteld op de website van een organisatie en is bedoeld om personen te informeren over hoe een organisatie omgaat met persoonsgegevens

Waarom heb ik een draaiboek verzoek betrokkenen nodig?

Een draaiboek voor verzoeken van betrokkenen helpt om ervoor te zorgen dat je op een consistente en efficiënte manier omgaat met verzoeken van individuen wiens persoonsgegevens door jouw organisatie worden verwerkt. 
Alle personen wiens persoonsgegevens je verwerkt, zoals klanten of werknemers, kunnen een beroep doen op allerlei rechten waar jij dan uitvoering aan moet geven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om: 
Het doel van het datalekregister is om een helder en beknopt overzicht te geven van de datalekken die zich binnen een organisatie hebben voorgedaan. Het moet informatie bevatten over:

De aard van het lek in verband met persoonsgegevens, inclusief de categorieën en het aantal betrokkenen en de betrokken persoonsgegevens;

De waarschijnlijke gevolgen van het lek in verband met persoonsgegevens;

De maatregelen die de organisatie heeft genomen of heeft voorgesteld om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, inclusief eventuele maatregelen om de mogelijke nadelige gevolgen te beperken.

Het bijhouden van een datalekregister helpt organisaties om naleving van de AVG aan te tonen en effectief te reageren op datalekken.

Waarom heb ik draaiboek datalekken nodig?

Een draaiboek voor datalekken zorgt ervoor dat je een plan hebt hoe om te gaan met een datalek als het voorkomt. Je beoordeelt of er sprake is van een datalek, wat je moet doen om het te beperken, hoe ernstig het is en aan wie je het lek je moet melden. Wat je moet doen kan voor ieder datalek anders zijn.

Het doel van het datalekregister is om een helder en beknopt overzicht te geven van de datalekken die zich binnen een organisatie hebben voorgedaan. Het moet informatie bevatten over:

De aard van het lek in verband met persoonsgegevens, inclusief de categorieën en het aantal betrokkenen en de betrokken persoonsgegevens;

De waarschijnlijke gevolgen van het lek in verband met persoonsgegevens;

De maatregelen die de organisatie heeft genomen of heeft voorgesteld om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, inclusief eventuele maatregelen om de mogelijke nadelige gevolgen te beperken.

Het bijhouden van een datalekregister helpt organisaties om naleving van de AVG aan te tonen en effectief te reageren op datalekken.

Waarom heb ik een datalekregister nodig?

Een datalekregister is een overzicht van inbreuken op persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden binnen een organisatie. In sommige gevallen is een organisatie verplicht om een inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook bij de personen die door het lek zijn getroffen.

Het doel van het datalekregister is om een helder en beknopt overzicht te geven van de datalekken die zich binnen een organisatie hebben voorgedaan. Het moet informatie bevatten over:

De aard van het lek in verband met persoonsgegevens, inclusief de categorieën en het aantal betrokkenen en de betrokken persoonsgegevens;

De waarschijnlijke gevolgen van het lek in verband met persoonsgegevens;

De maatregelen die de organisatie heeft genomen of heeft voorgesteld om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, inclusief eventuele maatregelen om de mogelijke nadelige gevolgen te beperken.

Het bijhouden van een datalekregister helpt organisaties om naleving van de AVG aan te tonen en effectief te reageren op datalekken.

Waarom heb ik een privacy beleid nodig?

Met privacy beleid wordt het basisdocument bedoeld waarin de keuzes zijn vastgelegd die jouw organisatie heeft gemaakt als het gaat om de vraag hoe jouw organisatie omgaat met persoonsgegevens. Het privacy beleid vormt de leidraad voor alle werkwijzen, protocollen en documentatie die jouw organisatie aanhoudt als het gaat om de implementatie van de AVG.