Masterclass: Medewerkersparticipaties | De Disfunctionerende Medewerker

Wat komt er zoal aan bod?

Voor deze editie hebben we twee onderwerpen gekozen, waarvan wij constateren dat deze actueel zijn bij onze relaties:

1. Medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipaties zijn hét instrument om personeel te belonen, voor langere tijd te binden en om eigenaarschap te creëren. Tijdens de masterclass gaan we in op de breedte van medewerkersparticipatie plannen, van arbeidsvoorwaardelijke bonusregelingen tot het toekennen van (certificaten) van aandelen.

2. Wat te doen bij disfunctioneren of een conflict?

Aan bod komen het opbouwen van een dossier, het opstellen van een (juridisch) verbeterplan, functie elders (outplacement) en ontslagroutes.

Tarievenlijst Arbeidsrecht

Tarievenlijst Arbeidsrecht Opstellen modeldocumentatie 2e lijns advies (werkzaamheden die buiten het abonnement vallen) toelichting Arbeid – Optimaal Abonnementhouders Niet abonnementhouders Model uit database Arbeid-Optimaal Zie <a style” color:black” “target=”_blank” href=”https://www.vdt-advocaten.nl/producten/arbeid-optimaal/” >Arbeid-Optimaal</a> voor abonnements tarieven 0 N.V.T. Model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op maat We gaan uit van het basis VDT model 275 475 Model arbeidsovereenkomst onbepaalde…

Seminar “Vakantie en verlof: Complexe regelingen. Een praktische reis door het juridische doolhof”

Als ondernemer of HR-professional lijk je er niet aan te kunnen ontkomen: discussies met werknemers over vakantie en verlof. Bij de verschillende verlofvormen is er bijvoorbeeld vaak verwarring over welke rechten werknemers precies hebben. Heeft een werknemer recht op verlof als één van de kinderen verkouden is? Ook over vakantie ontstaan regelmatig discussies. Mag een zieke werknemer zomaar drie weken op vakantie? Wij maken voor je overzichtelijk hoe het precies in elkaar steekt en welke mogelijkheden (en kansen) je misschien nog laat liggen.  

Seminar “Aan de slag met ontslag: per variant alle stappen en valkuilen in kaart”

Het Nederlands ontslagrecht blijkt vaak lastiger dan gedacht. Te vaak worden nog de verkeerde wegen bewandeld of misstappen gemaakt, met alle gevolgen van dien. Tijd om het op een rijtje te zetten. Welke ontslagroutes zijn er? Wanneer volg je welke route? Welke stappen moeten worden gezet? Welke hobbels kun je tegenkomen? En voor welke valkuilen moet je waken? Sterker nog, hoe ontwijk je die valkuilen?

Seminar: “Ongewenst gedrag op de werkvloer”. Juridische grensbewaking, zo doe je dat.

Ongewenst gedrag op de werkvloer. Het is een ruim begrip. Pesten, discrimineren, intimideren en drankmisbruik. Het zijn er (helaas) allemaal vormen van. Een ding is zeker: iedere vorm moet én wil je voorkomen. Of anders: ingrijpen! Maar hoe doe je dat als werkgever? Welke verplichtingen rusten op je? Hoe leg je dit vast in beleid? Hoe veranker je dat juridisch? En wanneer leg je welke sanctie bij overtreding op?

De Ontbindingsprocedure

De Ontbindingsprocedure als je afscheid wilt nemen van een werknemer die dat zelf niet wil Verschillende problemen, verschillende procedures Overleg, uitwisseling van argumenten, pressie of een kop koffie zijn gewoonlijk de eerste manieren om eruit te komen. Maar soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. Voor verschillende problemen zijn verschillende juridische procedures…