Masterclass: Medewerkersparticipaties | De Disfunctionerende Medewerker

Wat komt er zoal aan bod?

Voor deze editie hebben we twee onderwerpen gekozen, waarvan wij constateren dat deze actueel zijn bij onze relaties:

1. Medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipaties zijn hét instrument om personeel te belonen, voor langere tijd te binden en om eigenaarschap te creëren. Tijdens de masterclass gaan we in op de breedte van medewerkersparticipatie plannen, van arbeidsvoorwaardelijke bonusregelingen tot het toekennen van (certificaten) van aandelen.

2. Wat te doen bij disfunctioneren of een conflict?

Aan bod komen het opbouwen van een dossier, het opstellen van een (juridisch) verbeterplan, functie elders (outplacement) en ontslagroutes.

NIS2 Kennisevent | Deep Dive in Privacy & Security

Tijdens het NIS2 Kennisevent gaan we dieper in op de nieuwe privacy & security wetgeving die er aan komt. De nieuwe NIS2 wetgeving, die vanaf oktober 2024 gaat gelden, heeft grote gevolgen voor het beleid van een groot aantal bedrijven. De scope van de originele NIS wetgeving wordt dusdanig uitgebreid, dat je er als ondernemer binnen jouw bedrijfstak veel sneller mee in aanraking komt.

Vertrouwd team, nieuwe contactgegevens

Per 1 oktober is Van Gelder Advocaten samengegaan met VDT Advocaten. Vanwege de grote overeenkomsten tussen onze kantoren en de parallelle groeiambities, besloten wij de krachten te bundelen.

Het team van Van Gelder is inmiddels (nagenoeg) geheel verhuisd naar VDT Advocaten. Daarom zijn wij nu te vinden en te bereiken onder de vlag van VDT Advocaten.