null

Incasso met Impact

Geen last van achterstallige betalingen.

Met ons product Proces Optimaal pakken we jouw incasso problemen bij de bron aan. Wanbetalers hou je echter altijd. Ook dat nemen we uit handen. Door jouw onbetaalde facturen te gaan innen. En door mee te denken over jouw incassobeleid.

LOGIN INCASSO PORTAAL

Waarom heeft incasso door VDT zoveel impact?

 • Hoe de incasso ook verloopt, wij pakken door. Faillissementsaanvragen? Dagvaardingen? Beslagleggingen? Procesadviezen? Allemaal advocatenwerk. Alles in 1 moeite door.
 • Alle gebruiksgemak van een incassoportaal.
 • Wat de kosten betreft weet je precies waar je aan toe bent.
 • Bovendien: de wanbetaler betaalt ons; de rente en incassokosten verhalen wij namelijk op jouw debiteur.
 • Beoordeling en revisie van jouw incassobeleid, gevraagd en ongevraagd.

Wat kost Incasso met Impact?

Twee simpele opties. In deze tabel is naast elkaar gezet wat je krijgt en wat je kwijt bent aan VDT. Zeg maar welke samenwerkingsvorm je prettig vindt:

Nulmeting op jouw incassobeleid?

Trek lering uit gevoerde incasso’s. Voer een duidelijk en weloverwogen debiteurenbeleid. Dat leidt tot een beter betalingsgedrag van klanten. En tot een verbetering van jouw liquiditeitspositie. Weet jij zeker dat jij alle kansen optimaal benut? Zullen wij jouw debiteurenbeheer eens onder de loep nemen?

Waar kijken we zoal naar?

 • Zijn de betalingstermijnen duidelijk en hoe strak wordt daar de hand aan gehouden?
 • Verschuil je je niet teveel achter allerlei schriftelijke aanmaningen?
 • Benut je de slimme voordelen van betalingsregelingen?
 • Contracteer je algemene voorwaarden correct mee?
 • Benut je allerlei incasso troeven die algemene voorwaarden kunnen bieden?
 • Is de naam van jouw klant op de factuur altijd dezelfde als de registratie in de Kamer van Koophandel?
 • Hoe staat het met de kredietwaardigheid? Check je de historie op eerdere faillissementen of fraudesignalen?
 • Weet je altijd zeker of de persoon die tegenover je zit bevoegd is?
 • Weet je bij internationale transacties altijd naar welke rechter in welk land je moet?

Ieder jaar evalueren we de incasso’s en scherpen we samen jouw incassobeleid aan. Want wat niet fout gaat, hoef je ook niet op te lossen.