VDT begeleidt de koper bij de aankoop van een onderneming actief in infrastructurele dienstverlening

VDT begeleidt de koper bij de aankoop van een onderneming die actief is in infrastructurele dienstverlening, zoals glasvezel en koperverbindingen en de op die verbindingen leverbare diensten als internet en telefonie. Namens VDT hebben Leonard Bijlsma en Diederik Daamen zich bezig gehouden met deze overname.

We willen ons track record graag zo compleet mogelijk houden, maar niet alle overnames lenen zich voor publicatie. Omwille van de vertrouwelijkheid hebben we ons in dit geval beperkt tot de belangrijkste kenmerken van deze overname en onze rol daarin. Details zijn weggelaten of op onbelangrijke punten iets aangepast.

Het Overname Team

Ernst de Haan

Koenraad de Klerk

Tom van Balen

Koen Donkers

Diederik Daamen

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Fusies &
Overnames

Team
Bedrijfsstructuur

Track record