VDT begeleidt verkoper actief in de agrarische sector bij een werknemersparticipatie

VDT begeleidt verkoper in de agrarische sector in de regio Noord-Brabant bij een werknemersparticipatie. Namens VDT hielden zich met deze overname bezig Koen Donkers en Tom van Balen.

We willen ons track record graag zo compleet mogelijk houden, maar niet alle overnames lenen zich voor publicatie. Omwille van de vertrouwelijkheid hebben we ons in dit geval beperkt tot de belangrijkste kenmerken van deze overname en onze rol daarin. Details zijn weggelaten of op onbelangrijke punten iets aangepast.

Het Overname Team

Ernst de Haan

Koenraad de Klerk

Tom van Balen

Koen Donkers

Diederik Daamen

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Fusies &
Overnames

Team
Bedrijfsstructuur

Track record