VDT voerde een Legal Due Diligence uit voor koper in het kader van de overname van een crypto-currency bedrijf

VDT voerde een Legal Due Diligence uit voor koper in het kader van de overname van een crypto-currency bedrijf uit de regio Noord Brabant. Namens VDT hielden zich met deze overname bezig: Ernst de Haan en Jeannot Coomans (voor AVG aspecten en personeelszaken)

We willen ons track record graag zo compleet mogelijk houden, maar niet alle overnames lenen zich voor publicatie. Omwille van de vertrouwelijkheid hebben we ons in dit geval beperkt tot de belangrijkste kenmerken van deze overname en onze rol daarin. Details zijn weggelaten of op onbelangrijke punten iets aangepast.

Het Overname Team

Ernst de Haan

Koenraad de Klerk

Tom van Balen

Koen Donkers

Diederik Daamen

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Fusies &
Overnames

Team
Bedrijfsstructuur

Track record